„Jesteśmy zadowoleni z jakości pozyskanych inwestorów, wśród których jest wiele renomowanych instytucji. (…) Środki pozyskane z oferty przeznaczymy, zgodnie z priorytetami przedstawionymi w prospekcie, w tym m.in. na dokończenie programu inwestycyjnego oraz zwiększenie kapitału obrotowego, co pozwoli nam rozwijać rosnącą sprzedaż na rynkach zagranicznych i w Polsce" – powiedział Matyka, cytowany w komunikacie.

Inwestorzy instytucjonalni objęli 3.610.000 akcji, natomiast inwestorzy indywidualni 600.000 akcji. Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 50,8%. Nowi akcjonariusze objęli łącznie 29,6% akcji spółki.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie dużym programem inwestycyjnym umożliwi Spółce zwiększenie skali wykonywanych projektów.

Rolę oferujących w procesie oferty publicznej pełnią: Dom Maklerski mBanku oraz DDPP Securities. Koordynatorem i doradcą finansowym jest DDPP Corporate Finance Sp. z o.o. Sp.k., doradcą prawnym - kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy natomiast biegłym rewidentem - firma KPMG Audyt.

Vistal Gdynia, spółka dominująca Grupy Vistal, to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych. Grupa Vistal zatrudnia ok. 380 osób.

>>> Czytaj też: Vistal Gdynia: Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej ustalona na 12,0 zł