Grupa Nokaut zawarła z trzema akcjonariuszami spółki Morizon warunkowe umowy kupna akcji tej spółki, podała grupa. Łącznie zawarte umowy dotyczą 2.337.500 akcji Morizon co stanowi 18,70 proc. jej kapitału zakładowego.

"Podpisanie umów związane jest z planowanym procesem inwestycji w spółkę Morizon S.A. z siedzibą w Gdyni, która będzie posiadała 100% udziałów w Melog.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Umowy zostały podpisane z trzema akcjonariuszami spółki Morizon z siedzibami na Cyprze: Calvin Management na 930 tys. akcji (7,44% kapitału zakładowego Morizon); MCDC Limited na 477,5 tys. akcji (3,82% kapitału) oraz Sui Generis Investments Ltd. na 930 tys. akcji (7,44% kapitału), podano również.

"Na mocy umów, każdy z akcjonariuszy zobowiązał się do sprzedania w/w akcji spółce za cenę 1 zł za pulę akcji należącą do każdego akcjonariusza, o ile wystąpią łącznie następujące warunki zawieszające: spółka obejmie 8.000.000 akcji serii E w kapitale zakładowym Morizon S.A. za wkład pieniężny w wysokości 5.900.000 zł w ciągu 3 dni roboczych od odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2014 roku, które podejmie uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na transakcję będącą przedmiotem niniejszej umowy; skonsolidowany zysk netto Morizon S.A. za 2014 rok wykazany w raporcie rocznym spółki będzie niższy niż 2.000.000 zł" - czytamy dalej.

Powyższe umowy dają akcjonariuszom Grupa Nokaut dodatkowe zabezpieczenie planowanej transakcji nabycia akcji serii E w kapitale zakładowym Morizon w przypadku osiągnięcia przez Morizon i Melog skonsolidowanego zysku netto w 2014 roku poniżej 2 mln zł. Realizacja umów warunkowych spowoduje zwiększenie udziału Grupy Nokaut w Morizon posiadającym 100% udziałów w Melog.com do poziomu 29% oraz zmniejszenie wyceny spółek do kwoty 20,4 mln zł.

Grupa Nokaut to przede wszystkim operator porównywarki cen Nokaut.pl.