Bank Handlowy

Bank Handlowy odnotował 972,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 970,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, przedstawiając wstępne wyniki. >>>>   

Bank Handlowy spełnia wymogi, które umożliwiają wypłatę dywidendy za 2013 rok w maksymalnej wysokości, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Witold Zieliński. >>>>  

Bank Handlowy oczekuje przyspieszenia akcji kredytowej w segmencie niezabezpieczonych pożyczek dla klientów detalicznych i dalszych wzrostów wolumenu kredytów instytucjonalnych i korporacyjnych. Wzrost kosztów ryzyka będzie adekwatny do wzrostu akcji kredytowej w obu segmentach, poinformował wiceprezes Witold Zielińsk. >>>>   

MNI

Zarząd MNI podjął uchwały dotyczące emisji zabezpieczonych obligacji serii A1, z terminem zapadalności wynoszącym 30 miesięcy, o wartości do 60 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną zaoferowane w ramach oferty prywatnej nie później niż do 17 marca br. "Podstawowym celem emisji obligacji serii A1 w części nie większej niż 40 mln zł, jest spłata całości zobowiązań finansowych emitenta oraz spółek grupy kapitałowej emitenta wynikających z zawartych umów kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zasilenia kapitału obrotowego w celu rozwinięcia najbardziej rentownych segmentów działalności emitenta, obejmujących działalność w zakresie telekomunikacji, mediów, infrastruktury teletechnicznej oraz usług sodanych (Premium Rate)" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że w serii A1 wyemituje do 60.000 zdematerializowanych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Termin zapadalności obligacji będzie wynosił 30 miesięcy. Obligacje będą zabezpieczone poprzez zastaw rejestrowy na 2.135 parach włókien światłowodowych relacji "MNI-Południe", "MNI-Warszawa" i "MNI-Podlasie" wraz z infrastrukturą niezbędną do ich eksploatacji, podkreślono. MNI planuje ubiegać się o dopuszczenie tych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

DM IDMSA

Akcjonariusze Domu Maklerskiego IDMSA zdecydują 6 marca br. o scaleniu akcji serii od A do K, podała spółka. Po przejęciu uchwały wartość nominalna każdej z 52,9 mln scalonych akcji serii A będzie wynosić 1,2 zł. >>>> 

Inter Cars

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się w styczniu br. o o 25,3% r/r do 271,9 mln zł, podała spółka w komunikacie. >>>> 

Kernel 

Kernel sprzedał zakład produkcyjny oleju słonecznikowego w Rosji za 10 mln USD, podała spółka. "Kernel Holding informuje, że poprzez swoje spółki zależne, zbył tłocznię oleju zlokalizowaną w Newinnomyssku w Kraju Stawropolskim w Rosji za 10 mln USD z wyłączeniem zadłużenia i gotówki" - czytamy w komunikacie. Zakład ma moce przerobowe na poziomie 100 tys. ton nasion słonecznika rocznie, podano również.

Grupa Polnord

Grupa Kapitałowa Polnord sprzedała łącznie 102 mieszkań netto (po uwzględnieniu rezygnacji) w styczniu br. wobec 48 mieszkań netto rok wcześniej, poinformował prezes Piotr Wesołowski. Według niego, celem Grupy na lata 2014-2015 jest sprzedaż 1500 mieszkań rocznie. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników sprzedaży w styczniu. Wynik ten potwierdza silną pozycję Polnord na rynku deweloperskim oraz dopasowanie naszej oferty do oczekiwań klientów. Cieszymy się, że duża część naszej oferty mieści się w limitach programu MdM, co stanowi dobry prognostyk sprzedaży na kolejne miesiące. Zgodnie z oczekiwaniami, program ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem naszych klientów" - powiedział Wesołowski, cytowany w komunikacie. Prezes dodał, że celem jest systematyczne zwiększanie sprzedaży.

Vistula Group

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Vistula Group w styczniu 2014 r. wyniosła ok 28,9 mln zł i była o ok. 6,9 proc. wyższa w ujęciu rocznym, podała spółka.>>>>  

J.W. Construction

J.W. Construction Holding rozpoczęło realizację nowej inwestycji mieszkaniowej w Katowicach na łącznie 573 lokale. Przekazania w I etapie (149 mieszkań) planuje w I kw. 2015 roku, poinformowała członek zarządu spółki Małgorzata Ostrowska. "Mimo, że to dopiero początek budowy, odnotowujemy spore zainteresowanie inwestycją ze strony klientów. Ceny lokali rozpoczynają się od 4200 zł za m2. To świetna wiadomość dla tych, którzy liczą na zakup mieszkania objętego programem MdM" - powiedziała Ostrowska, cytowana w komunikacie.

Tele-Fonika Kable

Tele-Fonika Kable dostarczy specjalne kable uszczelnione dla Brunei Shell Petroleum, poinformował prezes spółki Ryszard Pilch. „Inwestycje realizowane na morzach i oceanach to zawsze złożone i zaawansowane technologicznie projekty inwestycyjne. Wymagające kabli skonstruowanych z uwzględnieniem ekstremalnych warunków eksploatacji. To bardzo atrakcyjny i perspektywiczny sektor rynku, w którym zamierzamy konsekwentnie umacniać swoją pozycję, a także rozwijać współpracę z naszymi międzynarodowi partnerami w zakresie technologii wytwarzania i wspólnego zdobywania nowych rynków" – powiedział Pilch, cytowany w komunikacie.

Cinema City

Cinema City Poland - CC, spółka zależna Cinema City International N.V., podpisała wiążącą umowę najmu ze spółką Atrium Felicity na wynajem powierzchni ok. 2,5 tys. m2 w centrum handlowym Atrium Felicity w Lublinie, podała spółka. W Atrium Felicity Cinema City będzie prowadzić 9 ekranowy multipleks. Planowany termin otwarcia został wyznaczony na lipiec 2015 r.

Robyg

Grupa Robyg uzyskała pozwolenie na budowę III etapu inwestycji Albatross Towers w Gdańsku. W ramach tego etapu inwestycji powstanie 177 lokali, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w I kw. 2014 r., poinformował przewodniczący rady nadzorczej dewelopera Oscar Kazanelson. 

Getin Bank

Getin Bank uruchamia pierwszy na rynku samoobsługowy oddział Getin Point w warszawskich Złotych Tarasach, poinformował prezes Getin Noble Bank Krzysztof Rosiński. "Uruchamiając pierwszy samoobsługowy oddział Getin Banku po raz kolejny zaskakujemy nowoczesnym podejściem do bankowości. Nie rezygnujemy z tradycyjnych placówek, ale oferujemy alternatywne rozwiązanie, które umożliwia klientom samodzielne wykorzystanie funkcjonalności stacjonarnego oddziału" - powiedział Rosiński, cytowany w komunikacie. Według komunikatu, dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie, innowacyjnych rozwiązań, klienci zyskują dostęp do szerokiej oferty usług, dotychczas realizowanych wyłącznie w tradycyjnych placówkach bankowych lub bankowości elektronicznej.

PKN Orlen

Orlen Upstream wykona kolejny odwiert poziomy w miejscowości Kisielsk w gminie Stoczek Łukowski (woj. lubelskie), podał PKN Orlen w komunikacie. Prace potrwają do końca marca br. W tym roku Koncern planuje wykonać co najmniej 4 otwory w poszukiwaniu gazu łupkowego. >>>>  

Tauron Polska Energia

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia delegowała Aleksandra Grada – członka RN do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu spółki od 11 lutego do 11 maja 2014 r., poinformował Tauron w komunikacie. >>>>