Negatywny trend obserwowany w I połowie roku, odwrócił się w II części roku i 2014 rok powinien przynieść wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych. Większą dynamikę sprzedaży - nawet dwucyfrową - osiągną w tym roku kredyty konsumpcyjne, poinformował prezes Biura Informacji Kredytowej Mariusz Cholewa.

„Szacujemy, że jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy dynamika w 2014 roku będzie dodatnia. Czwarty kwartał ub. roku przyniósł wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, choć już w III kw. popyt na ten kredyt był zauważalnie wyższy" – powiedział Cholewa podczas konferencji.

W II poł. 2013 roku wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 8 proc. w skali roku, jednak dynamika roczna była ujemna i wyniosła -6 proc. ze względu na słabą pierwszą część roku.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w ujęciu ilościowym wyniosła 206 tys. sztuk w 2013 r. wobec 217 tys. sztuk rok wcześniej i 249 tys. w 2011 r.

W ujęciu wartościowym sprzedaż wyniosła 38,78 mld zł w ub. roku, 40,88 mld zł w 2012 r. i 56,26 mld zł w 2011 r. Średnia kwota kredytu mieszkaniowego sięgnęła 188 tys. zł w ub. roku wobec 189 tys. zł rok wcześniej oraz 226 tys. zł w 2011 r.

Wartość należności z tytułu kredytów hipotecznych wyniosłą 336 mld zł na koniec 2013 r. wobec 324 mld zł rok wcześniej i 320 mld zł w 2011 r.

BIK podał, że ubiegły rok przyniósł większy popyt na kredyty konsumpcyjne, jednak banki zaczęły wyraźnie zwiększać akcję kredytową dopiero w II połowie roku, zaś grudzień pod tym względem był rekordowy i przyniósł wzrost sprzedaży o 41 proc. rok do roku. W I półroczu sprzedaż spadła o 4 proc. rok do roku.

>>> Polecamy: Kredyty hipoteczne w Polsce i Europie: porównaj marże i oprocentowanie

„Po wynikach ubiegłego roku spodziewamy się, że sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w tym będzie wyższa niż w 2013, tu dynamika będzie dwucyfrowa. Zarówno liczba wniosków, jak i sprzedaż będą się zwiększać. Po styczniu widać, że liczba zapytań o kredyt konsumpcyjny jest o 19 proc. wyższa niż rok wcześniej"- podkreślił Cholewa.

Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 10 proc. w skali roku do 6,63 mld zł na koniec 2013 r. Rok wcześniej sprzedaż wyniosła 6,0 mld zł, a w 2011 roku było to 7,5 mld zł.

Należności banków z tytułu kredytów konsumpcyjnych wzrosły do 138 mld zł na koniec 2013 r. z 132 mld zł rok wcześniej i wobec 139 mld zł na koniec 2011 r.

Cholewa podkreślił, że kredyty konsumpcyjne udzielone w 2013 r. i sprzedawane obecnie generują 3 razy niższe ryzyko, niż te, które zostały zaciągnięte w 2008 roku.

„Te kredyty są znacznie lepiej spłacane, niż udzielone w okresie boomu. Oceniamy też, że obecny wzrost akcji kredytowej nie powinien generować nadmiernego ryzyka. Banki udzielają ok. 40 proc. kredytów mniej, niż w okresie boomu, ale jakość tych kredytów jest trzy razy lepsza" – powiedział prezes.

Według szacunków BIK, udział kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni w portfelach kredytów konsumpcyjnych spadł do 4 proc. na koniec 2013 roku wobec 12 proc. na koniec 200 r. 

>>> Program „Mieszkanie dla Młodych” ruszył z impetem. Po pierwszym miesiącu oferowania kredytów z pomocą państwa, zaakceptowanych zostało 1311 wniosków. Czytaj więcej na ten temat.