Popyt inwestorów wyniósł odpowiednio: 1.155 mln zł i 1.010 mln zł.

Na dzisiejszym przetargu głównym ministerstwo sprzedało obligacje tych serii o łącznej wartości 3.009 mln zł wobec oferty wynoszącej 3.000-5.000 mln zł. Popyt wyniósł łącznie 5.942 mln zł.