Asseco South Eastern Europe odnotowało 35,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 49,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 42,12 mln zł wobec 52,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 471,69 mln zł w 2013 r. wobec 462,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 40,31 mln zł wobec 46,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.