Konsensus rynkowy wynosił 335 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 338.500, tj. wzrosła o 1.750 wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.