Astarta podała też w komunikacie, że jej zysk brutto w ub.r. wyniósł 107 mln euro (wobec 83 mln euro w 2012 r.).

Spółka planuje opublikować skonsolidowany raport roczny za ub.r. 15 kwietnia 2014 r.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie.