"Zarząd Orange Polska podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, na podstawie której będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orange Polska przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy gotówkowej w wysokości 0,50 zł na jedną akcję" - czytamy w komuniakcie.

Zarząd zaproponuje dzień ustalenia prawa do dywidendy na 26 czerwca 2014 r., a dzień wypłaty dywidendy na 10 lipca 2014 r., podano także.

"Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku Orange Polska podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" - podkreślono.

Spółka informowała w lutym, że zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy gotówkowej za 2013 r. w wysokości 0,5 zł na akcję. W kwietniu ub.r. akcjonariusze Telekomunikacji Polskiej przeznaczyli na dywidendę 656,2 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję.

W 2013 r. Orange Polska miało 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 855 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12.923 mln zł w porównaniu z 14.141 mln zł rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.