Deweloper proponuje m.in. umorzenie odsetek za okres od dnia ogłoszenia upadłości i restrukturyzację łącznej sumy wierzytelności w poszczególnych grupach wierzycieli, w tym m.in. spłatę sumy wierzytelności poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, czy konwersję na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł.

„W ocenie zarządu przedstawiane propozycje są optymalne z punktu widzenia wierzycieli oraz spółki i pozwalają niemal w 100 procent zaspokoić wierzytelności układowe, jak również pozwolą zachować, w miarę możliwości i w granicach zakreślonych propozycjami układowymi, dotychczasowe przedsiębiorstwo spółki" – czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Gant Development w upadłości układowej jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Grupa obecna jest w siedmiu polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój.