Pracownicy, którzy przeprowadzili się z jednego kraju UE do innego zachowają prawo do dodatkowej emerytury. Projekt przepisów w tej sprawie przyjął Parlament Europejski.

Nowe zasady będą obejmowały zarówno pracowników z państw członkowskich, którzy przeprowadzili się do innego kraju wewnątrz Unii, jak również osoby z krajów trzecich.

Zgodnie z propozycją, którą wstępnie zaakceptowały już państwa członkowskie, minimalny okres nabywania uprawnień, czyli aktywnego członkostwa w danym systemie, konieczny do zachowania dodatkowych praw emerytalnych, nie może przekroczyć trzech lat.

Dotychczas prawo do podstawowych świadczeń emerytalnych, zapewnianych przez państwo, było gwarantowane, dawało jednak państwom członkowskim znaczną dowolność jego stosowania.

Obecny projekt oprócz określenia okresu pracy, od którego prawa emerytalne muszą być przyznane, gwarantuje także dostęp do świadczeń dodatkowych, finansowanych ze składek pracodawców lub wpłacanych prywatnie. Zdaniem posłanki Danuty Jazłowieckiej z komisji praw socjalnych, przepisy powinny wpłynąć na większą mobilność pracowników w Unii.

>>>Czytaj także: Wejście Turcji do Unii jest przesądzone. Bruksela potrzebuje Ankary