Zysk operacyjny wyniósł 11,42 mln zł wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,59 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 14,19 mln zł rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.