"Stosownie do wymogów art. 80 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej, zarząd stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu w wysokości 12,40 zł za akcję mieści się w zakresie cen, które odpowiadają wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku.

Zgodnie z dokumentem wezwania, wzywający zamierza nabyć 36.343.343 akcji stanowiących (łącznie z akcjami posiadanymi przez wzywającego) 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 36.343.343 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi (łącznie z akcjami posiadanymi przez Wzywającego) 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, przypomina ATM.

Kilkanaście dni temu Fisterra ogłosiła wezwanie na zakup akcji ATM SA uprawniających - łącznie z jedną już posiadaną akcją spółki - do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów oraz planowanym podejmowaniem działań zmierzających do zniesienia dematerializacji akcji spółki. Fisterra zamierza nabyć min. 80% akcji ATM płacąc za jedną 12,40 zł.

W ub. tygodniu Fisterra, spółka zależna od funduszu Innova Capital, złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o pozwolenie na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad ATM.

ATM S.A. pod markami Atman i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,79 mln zł w 2012 r.