W efekcie zbiorczy PMI dla usług w całej strefie euro wyniósł 53,1 pkt., czyli tyle, ile oczekiwano. Trudno jednak tym faktem wytłumaczyć wyraźny wzrost EUR/USD, a jeszcze bardziej zastanawiająca jest zwyżka GBP/USD – dane z Wielkiej Brytanii napłynęły dopiero o godz. 10:30. Tutaj usługowy PMI wzrósł w kwietniu do 58,7 pkt. Dolar tracił też w relacji do walut antypodów. Wprawdzie RBA nie zmienił stóp procentowych i podtrzymał neutralne nastawienie, to w komunikacie lepiej wypowiadano się o perspektywach dla rynku pracy, co może być ważne przed publikacją czwartkowych danych. W górę poszedł też NZD/USD, chociaż tutaj kluczowe dane z rynku pracy dopiero przed nami, czyli jutro. Słabości dolara nie potwierdza jedynie USD/JPY, który pozostał w okolicach 102. Zresztą dzisiaj pary jenowe idą nieco w górę, odrabiając wczorajszy spadek.

Czy zaplanowane na jutro wystąpienie szefowej FED w Kongresie, coś zmieni w postrzeganiu dolara? Zobaczymy na ile Janet Yellen będzie w stanie wpłynąć na oczekiwania związane z pierwszą podwyżką stóp procentowych, co pośrednio przeniosłoby się też na rynek amerykańskiego długu. Ostatni spadek dolara tłumaczony jest właśnie spadkiem rentowności amerykańskich obligacji, chociaż trudno znaleźć sensowny powód dla takiego, a nie innego zachowania się tego rynku. Scenariusz kupowania papierów rządu USA jako pewnej formy safe haven w kontekście możliwych wydarzeń na Ukrainie, nie może tłumaczyć jednoczesnej słabości amerykańskiej waluty.

Na wykresie EUR/USD widać, jak szybko dotarliśmy w okolice 1,3915-30, które mogą mieć duże znaczenie, jako opór. Ale tylko w sytuacji, kiedy BOSSA USD nie pogłębi swoich dołków poniżej 67,38 pkt. W innym przypadku rynek ruszy na poziom 1,40, który może zostać naruszony. Zwłaszcza w czwartek, gdyby szef ECB nie zasugerował żadnych niestandardowych działań, jakie mógłby podjąć bank centralny. Po drodze mamy maksimum z 13 marca na 1,3966. W przypadku naruszenia 1,40 ważnymi poziomami mogą stać się okolice 1,4010 (linia trendu oparta o szczyty z lutego 2012, stycznia 2013, oraz marca 2014, będąca jednocześnie elementem formacji klina), oraz 1,4030 (to tzw. mniejszy klin oparty o szczyty z października i grudnia ub.r, oraz punkty z marca b.r.). Gdyby rynek miał jednak nie naruszyć wyraźnie poziomów 1,3915-30, to wsparcia są ulokowane przy 1,3890.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Reklama