"W I kwartale osiągnęliśmy stabilizację w marży odsetkowej, która pozwoliła nam osiągnąć w tym kwartale taki sam poziom wyniku odsetkowego, jaki zanotowaliśmy przed rokiem. Nadal będziemy pracować nad poprawą marży odsetkowej, pomimo, że nie oczekujemy na wzrost stóp procentowych. Liczymy na to, że w kolejnych kwartałach ta marża będzie się poprawiać dzięki dalszemu wzrostowi wolumenów" - powiedział Lovaglio podczas konferencji prasowej.

Prezes podkreślił jednocześnie, że nadal będzie utrzymywała się silna presja na opłaty i prowizje i trudno będzie poprawić wynik w kolejnych kwartałach

Marża odsetkowa netto ustabilizowała się w I kw. br. w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniosła 3,3 proc..

Wynik odsetkowy netto wyniósł 1,149 mln zł, a wynik z opłat i prowizji 513 mln zł wobec odpowiednio 1167,75 mln zł i 524,4 ml zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 152,37 mld zł na koniec I kw. 2014 r.