Odwiert znajduje się na terenie gminy Przywidz, na koncesji Kartuzy Szemud. Jego planowana głębokość to 3800 metrów, a przewidywana długość czasu prac wynosi około dwóch miesięcy – podała spółka w komunikacie prasowym. Odwierty zostaną wykonane przez spółkę Exalo, która jest częścią grupy kapitałowej PGNiG.

Odwierty w gminie Przywidz nie są jedynymi inwestycjami PGNiG na Pomorzu. Trwają również prace na odwiercie Tępcz-1 na koncesji Wejherowo.

PGNiG na tzw. koncesjach łupkowych wykonało do tej pory 12 odwiertów. W całym kraju wykonano dotychczas 60 odwiertów w pracach nad poszukiwaniem gazu z łupków. W tym momencie trudno oszacować, w jak duże zasoby surowca jest zasobna Polska. Pojawiają się także liczne spory dotyczące opłacalności wydobycia gazu łupkowego na terytorium naszego kraju.

Aby to wiarygodnie stwierdzić potrzeba wystarczająco dużej liczby odwiertów.Na jednej koncesji powinno być wykonanych od 10 do 12 odwiertów. Biorąc pod uwagę liczbę koncesji których jest 80, mówimy o potrzebie wykonania nawet 1000 odwiertów.

Reklama

>>> Zapowiada się deszcz pieniędzy dla zacofanej polskiej energetyki, ale też potężny impuls dla zdziesiątkowanej bankructwami budowlanki. Czytaj dalej by dowiedzieć się, ile PGE zamierza wydać na inwestycje