W ub. roku akcjonariusze spółki przeznaczyli 3,63 mln zł na dywidendę, co oznaczało, że na jedną akcję przypadło 0,10 zł.

W 2013 r. ATM miał 19,81 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 13,84 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu skonsolidowanym było to odpowiednio: 17,48 mln zł wobec 13,68 mln zł.

ATM S.A. pod markami Atman i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131 mln zł w 2013 r.