"Wznowienie obrotu akcjami tej spółki oznaczonymi kodem 'PLIDMSA00044' nastąpi od sesji giełdowej w dniu 5 czerwca" - czytamy w komunikacie giełdy.

Na początku czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów Domu Maklerskiego IDM SA oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków do Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. KNF cofnęła też IDMSA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Wcześniej zarząd DM IDMSA złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Pod koniec kwietnia IDMSA poinformował o zamiarze zwolnienia 83,5% zatrudnionych w spółce i podał, że postanowił ograniczyć zakres prowadzonej działalności maklerskiej oraz zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę, umożliwiającą dotychczasowym klientom korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług, których IDMSA nie będzie już oferować.

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie.

>>> KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej DM IDMSA