„KNF wskazała w decyzji na Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, ponieważ zapewnia on dotychczasowym klientom Domu Maklerskiego IDM najkorzystniejsze warunki świadczenia usług maklerskich spośród podmiotów (…), w szczególności w zakresie dostępu do sieci punktów obsługi klienta, która jest w dużej mierze zbieżna z siecią POK–ów Domu Maklerskiego IDM" – czytamy w komunikacie.

Decyzji KNF o przeniesieniu aktywów klientów nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

"Pod koniec maja KNF cofnęła Domowi Maklerskiemu IDM zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wyznaczając termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie działalności przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych – w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji KNF z 30 maja; w pozostałym zakresie działalności maklerskiej – do dnia 30 czerwca 2014 r." - czytamy dalej.

>>> KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej DM IDMSA

Wcześniej zarząd Domu Maklerskiego IDMSA złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Reklama

Pod koniec kwietnia IDMSA poinformował o zamiarze zwolnienia 83,5% zatrudnionych w spółce i podał, że postanowił ograniczyć zakres prowadzonej działalności maklerskiej oraz zawarł z Domem Maklerskim BOŚ umowę, umożliwiającą dotychczasowym klientom korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług, których IDMSA nie będzie już oferować.

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie.

>>> Vindexus płaci odsetki od obligacji, komornik przejął środki na koncie DM IDMSA