Dystrybutor artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych chce pozyskać ok. 14 mln zł netto ze sprzedaży 3,5 mln akcji serii C. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój firmy, w tym rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży.

W transzy dużych inwestorów spółka oferuje 2,6 mln akcji, zaś w transzy małych inwestorów 900 tys. akcji. Ostateczna cena emisyjna akcji oferowanych zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości do 27 czerwca br. na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu.

Zapisy na akcje w transzy małych inwestorów będą przyjmowane od 30 czerwca do 4 lipca br. w Punktach Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska oraz w POK domów maklerskich – uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Minimalny zapis składany w transzy wynosi 50 sztuk akcji, zapisy składane będą po cenie emisyjnej. Debiut na GPW planowany jest w lipcu.

Po zakończeniu oferty publicznej obecni główni akcjonariusze spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego około 78% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Główni akcjonariusze Grodno: Andrzej Jurczak, prezes i dyrektor generalny oraz Jarosław Jurczak, wiceprezes, dyrektor ds. handlu i marketingu zobowiązali się do niezbywania akcji spółki, w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia publicznej subskrypcji akcji Grodno, nie dłużej jednak niż do 30 września 2015 roku (umowa lock-up).

Spółka szacuje, że wpływy z emisji akcji serii C wyniosą ok. 14 mln zł netto, po uwzględnieniu kosztów emisji w wysokości 0,9 mln zł. Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na następujące cele, przedstawione w kolejności priorytetów:

Reklama

- Rozwój sieci dystrybucji – 10 mln zł: W ciągu kolejnych 2 lat Grodno planuje uruchomić 10 nowych punktów dystrybucyjnych od podstaw lub poprzez zakup istniejących punktów sprzedaży. W roku obrotowym 2014/2015 spółka planuje uruchomić 5 punktów sprzedaży, kolejne 5 oddziałów ma zostać otwartych w roku obrotowym 2016/2017.

- Rozszerzenie asortymentu – 3 mln zł: Spółka planuje istotnie poszerzyć magazynowany asortyment z 24 000 do 35 000 pozycji zarówno poprzez zwiększenie ilości w ramach istniejących kategorii jak i wprowadzając nowe grupy produktowe, a także zwiększając udział produktów pod marką własną Luno.

- Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji – 0,5 mln zł: Spółka zamierza rozwijać handel za pośrednictwem Internetu poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu do zarządzania informacją o produktach ETIM, oprogramowania i aplikacji do handlu w kanałach B2B i B2C dostosowanych do poszczególnych grup klientów.

- Optymalizacja i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży – 0,5 mln zł: Grodno zamierza przeznaczyć pozyskane środki na rozwój, zakup i wdrożenie dedykowanego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), który umożliwi poszerzenie funkcji serwisu oferowanego dla klientów Grodna oraz efektywności działania.

Spółka planuje dalszy wzrost biznesu, co przełoży się na 292 mln zł przychodów w roku obrotowym 2015/2016, tj. 40% zwiększenie sprzedaży w stosunku do obecnej skali działalności. W ciągu dwóch lat spółka wypracuje skumulowany wynik netto na poziomie przekraczającym 15 mln zł.

W końcu kwietnia prezes Grodna Andrzej Jurczak poinformował agencję ISBnews, że spółka planuje w 2014 r. przeprowadzić emisję akcji i przenieść notowania spółki z NewConnect na rynek główny GPW. Jak informował wówczas prezes, prospekt emisyjny został już złożony w KNF. Liczył, że debiut spółki odbędzie się w II-III kw. bieżącego roku.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. Obecnie podstawowa działalność spółki skupia się na dystrybucji materiałów elektrotechnicznych poprzez sieć 37 punktów handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju.