Odczyt wyższej od oczekiwań inflacji w USA umocnił amerykańskiego dolara. Kurs EUR/USD zniżkował do 1,3535 i dziś nad ranem stabilizuje się tuż powyżej tego poziomu.

Złoty ponownie traci na wartości. Kurs EUR/USD zbliża się do maksimów z tego tygodnia na 4,15, a USD/PLN powraca powyżej 3,06.

Uważamy, że do momentu ogłoszenia rozstrzygnięć, które zapadną na kończącym się dziś posiedzeniu FOMC (20:00), zmienność na rynku pozostanie ograniczona. Wraz z decyzją ws. stóp, Fed opublikuje najnowsze prognozy makroekonomiczne. Zrewidowana w dół może zostać projekcja stopy bezrobocia (z obecnych 6,2 proc.) oraz po wczorajszym niespodziewanym wzroście inflacji bazowej do 2 proc. w maju, podniesione prawdopodobnie zostaną prognozy inflacji.

Reklama

Najważniejsze jednak będą projekcje członków FOMC odnośnie stóp procentowych. Mediana prognoz na marcowym posiedzeniu zakładała wzrost podstawowej stopy do 1 proc. na koniec 2015 roku oraz do 2,25 proc. na koniec 2016 roku. Uważamy, że po serii stosunkowo dobrych danych z USA (zwłaszcza z rynku pracy) oraz przyspieszeniu inflacji, wydźwięk posiedzenia FOMC będzie stosunkowo jastrzębi.

Sądzimy również, że mediana prognoz członków Komitetu przesunąć może się w kierunku szybszego tempa podwyżek stóp. Takie rozstrzygnięcia powinny przełożyć się na umocnienie amerykańskiego dolara i spadek kursu EUR/USD poniżej ostatnich minimów na 1,3510.

Wielka Brytania: czy protokół potwierdzi słowa Carneya

Dziś opublikowany zostanie protokół z czerwcowego posiedzenia Banku Anglii (10:30). Najważniejsze pytanie brzmi czy zapiski z posiedzenia władz monetarnych potwierdzą ostatnie słowa gubernatora BoE Marka Carneya o tym, że stopy mogą zostać podniesione wcześniej niż rynek tego oczekuje. Po tych doniesieniach wycena pierwszej podwyżki przesunęła się z pierwszego kwartału przyszłego roku na ostatni bieżącego, a funt silnie zyskał na wartości.

Jeżeli dziś protokół potwierdzi stanowisko Carneya, powinniśmy zaobserwować kontynuację umocnienia brytyjskiej waluty. Sądzimy, że cały czas dobrą parą by zagrać pod umocnienie funta jest EUR/GBP. Rozbieżne drogi Banku Anglii i Europejskiego Banku Centralnego powinny przekładać się na zwiększenie korzystnej dla Wielkiej Brytanii różnicy w rynkowych stopach procentowych.

Polska: Stabilizacja wzrostu w przemyśle

Od trzech miesięcy dynamika produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym znajduje się na podobnym poziomie. Naszym zdaniem w maju produkcja wzrosła o 5,0 proc. r/r, a szacunki opieramy na spadkowej tendencji wskaźnika nastrojów menedżerów logistyki PMI oraz na szeregu indeksów publikowanych przez GUS, z których najważniejszy – wskaźnik bieżącej produkcji – nie daje wyraźnych sygnałów ożywienia, co potwierdza, że po relatywnie dobrym pierwszym kwartale czeka nas nieznaczne wyhamowanie aktywności gospodarczej.

Jeszcze bardziej widoczną zadyszkę odnotuje sektor budowlany, ponieważ łagodna zima przesunęła część inwestycji z miesięcy letnich. Prognozujemy, że w maju produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 17,2 proc. r/r. Sądzimy jednak, że dane nie powinny mieć wpływu na notowania złotego.