Okryci złą sławą absolwenci nauk humanistycznych zarabiają na podobnym poziomie co absolwenci prawa i nauk medycznych - wynika z badania Sedlak&Sedlak.

Mediana wynagrodzeń wśród absolwentów informatyki w 2013 roku wyniosła 7500 zł i była najwyższa wśród wszystkich badanych grup – wynika z badania portalu wynagrodzenia.pl.

Mniej, choć w górnej części zestawienia znaleźli się także absolwenci studiów o profilu nauki techniczne (5478 zł), ekonomia, finanse i zarządzanie (5200 zł) oraz biotechnologia, inżynieria chemiczna (5000 zł).

Po drugiej stronie zestawienia znaleźli się absolwenci studiów pedagogicznych, gdzie mediana wynagrodzeń za ten sam okres wyniosła 3200 zł. Niewiele lepiej miały osoby, które ukończyły rehabilitację czy fizykoterapię (3200 zł).

Okryci złą sławą humaniści i absolwenci nauk społecznych nie wypadli tak źle i znaleźli się po środku zestawienia (4125 zł) obok absolwentów nauk medycznych (4000 zł) i prawników (4250 zł).

Przy takim rozkładzie, aby uzyskać wynagrodzenie, jakie absolwenci studiów technicznych wypracowują w ciągu 8 godzin, absolwent pedagogiki musiałby pracować aż 15,1 godzin, zaś absolwent nauk humanistycznych – 10,6 godzin.

>>> Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014

Ile godzin w 2013 roku musieliby pracować absolwenci wybranych kierunków, by zarobić tyle, ile absolwenci kierunków technicznych zarabiają w ciągu 8 godzin? / Inne