"W odpowiedzi na zmieniający się model zachowań klientów oraz dynamiczny rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji zarząd banku podjął decyzję o reorganizacji dotychczasowej struktury zatrudnienia. W wyniku restrukturyzacji kanałów sprzedaży o najniższej rentowności oraz dostosowaniu skali działalności obszarów wsparcia do potrzeb realizowanej strategii, w III kwartale bank zmniejszy zatrudnienie o około 400 osób" - czytamy w stanowisku banku, opublikowanym przez "PB".

Celem, jaki stawia sobie Getin, jest poprawa wyników finansowych, w tym współczynnika koszty/dochody. Na koniec 2013 r. wskaźnik C/I wynosił 46,6 proc., podała gazeta.

"Po zwolnieniach koszty operacyjne Getinu mają zmniejszyć się o 30 mln zł w skali roku. W grudniu ubiegłego roku na etatach w banku pracowało 5846 osób (5655 rok wcześniej). Grupa Getin Noble zatrudniała 6148 osób na umowę o pracę (5916 w 2012 r.). Zwolnienia zaczęły się wczoraj i również wczoraj zakończyły" - czytamy dalej w "PB".

Bank podał, że koszty restrukturyzacji wyniosą mniej niż 5 mln zł i zostaną rozłożone w II i III kw. tego roku. Zwolnienia grupowe w Getinie to pierwsza tak duża masowa redukcja zatrudnienia w banku od 2009 r., podkreśla gazeta.

>>> Czytaj też: KNF zatwierdziła prospekt Getin Noble Banku w związku z ofertą obligacji

Getin Noble Bank odnotował 399,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 333,23 mln zł zysku rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 63,62 mld zł na koniec 2013 r. wobec 58,48 mld na koniec 2013 r.