Choć pod względem cywilizacyjnym czy materialnym to największe miasta dają najlepsze warunki do życia, to te mniejsze wypadają znacznie lepiej jeśli chodzi o niematerialne czynniki jakości życia.

Pod względem ogólnego poziomu jakości życia, najlepsze wyniki uzyskali mieszkańcy Torunia, Warszawy i Jaworzna. Najgorsze wśród badanych miast – mieszkańcy Wałbrzycha, Rudy Śląskiej i Bielska-Białej – wnika z Diagnozy Społecznej 2013.

Jednak jak podkreślają autorzy badania, na ogólną jakość życia wpływ może mieć wiele czynników. I tak osoba, która ma gorsze warunki życia w sensie materialnym, może być jednocześnie w mniejszym stopniu narażona na stres czy też może liczyć w większym stopniu na społeczne wsparcie i doświadczać mniej patologii.

Autorzy Diagnozy Społecznej wyróżnili 8 wymiarów, które składają się na ogólną jakość życia: poziom cywilizacyjny, dobrobyt materialny, dobrostan społeczny, fizyczny i psychiczny, liczba patologii, poziom stresu i kapitał społeczny.

Pod względem poziomu cywilizacyjnego, na który składają się takie czynniki, jak m.in. poziom wykształcenia mieszkańców, liczba nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych i obycie z nimi, czynna znajomość języków obcych czy też posiadanie prawa jazdy, najlepiej w zestawieniu wypadają wielkie miasta. Liderem pod tym względem jest Warszawa. Wyniki osiągnięte przez pozostałe duże miasta są już nieco niższe.

Reklama

Stolica jest także liderem zestawienia jeśli chodzi o kolejną kategorię, czyli dobrobyt materialny. Kategoria ta składa się z takich wskaźników, jak dochód gospodarstwa na domowego, liczba posiadanych urządzeń i nieruchomości. Stosunkowo wysoko w tym zestawieniu znalazł się również Toruń.

Dominacja Warszawy w zestawieniach kończy się wraz z przejściem do bardziej niematerialnych wymiarów jakości życia. I tak już pod względem dobrostanu społecznego (np. liczba przyjaciół, brak poczucia osamotnienia) na pierwszym miejscu znalazła się Gdynia, a zaraz za nią Wrocław i Zabrze. Warszawa zajęła w tej kategorii dopiero 10 miejsce.

Miastem, w które w największym stopniu jest wolne od patologii, jest Jaworzono. W mieście tym odnotowano m.in. najmniej przypadków nadużywania alkoholu i narkotyków, liczby wizyt u psychiatry.

Stolica województwa podkarpackiego zajęła z kolei pierwsze miejsce jeśli chodzi o kapitał społeczny. Z Diagnozy Społecznej wynika, że to właśnie w Rzeszowie czynniki składające się na kapitał społeczny (czyli np., aktywność na rzecz środowiska lokalnego, frekwencja w wyborach, zaufanie społeczne) były najlepsze.

Jeśli chodzi o dobrostan fizyczny (np. natężenie chorób, stopień niepełnosprawności) oraz dobrostan fizyczny (poczucie szczęścia) w najlepszej sytuacji znaleźli się odpowiednio mieszkańcy Olsztyna i Poznania.

Najbardziej stresującym miastem w Polsce okazało się Jaworzno. Co ciekawe, Warszawa pod tym względem znalazła się dopiero na 19 miejscu.

Wymiary składające się na ogólną jakość życia:

kapitał społeczny — aktywność na rzecz środowiska lokalnego, udział w wyborach parlamentarnych w 2011 r. (w 2011 r. udział w wyborach samorządowych w 2010 r., 2009 r. udział w wyborach parlamentarnych w 2007 r., w 2007 r. udział w wyborach samorządowych a w 2005 r. udział w referendum unijnym), udział w nieobowiązkowych zebraniach, pozytywny stosunek do demokracji, przynależność do organizacji i pełnienie w nich funkcji, przekonanie, że większości ludzi można ufać;

dobrostan psychiczny — poczucie szczęścia, ocena całego dotychczasowego życia, nasilenie objawów depresji psychicznej, ocena minionego roku;

dobrostan fizyczny — natężenie symptomów somatycznych, poważna choroba w minionym roku, stopień niepełnosprawności, natężenie stresu związanego ze zdrowiem;

dobrostan społeczny — brak poczucia osamotnienia, poczucie, że jest się kochanym i szanowanym, liczba przyjaciół;

poziom cywilizacyjny — poziom wykształcenia, posiadanie nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych i obycie z nimi (telewizja satelitarna lub kablowa, laptop, komputer stacjonarny, tel. komórkowy, podłączenie do internetu, posługiwanie się komputerem, korzystanie z internetu), czynna znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy;

dobrobyt materialny — dochód gospodarstwa domowego na jednostkę ekwiwalentną, liczba posiadanych przez gospodarstwo dóbr i urządzeń od pralki automatycznej po łódź motorową i dom letniskowy (z wyłączeniem urządzeń wchodzących w skład wskaźnika poziomu cywilizacyjnego);

stres życiowy — suma 6 kategorii stresu mierzonego doświadczeniami w zakresie: finansów, pracy, kontaktów z urzędami, wychowania dzieci, relacji w małżeństwie, ekologii (mieszkanie, okolica);

patologie — nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków, palenie papierosów, wizyty u psychiatry lub psychologa, bycie sprawcą lub ofiarą łamania prawa (włamania, napady, kradzieże).

>>> Czytaj więcej na temat metodologii i badania Diagnoza Społeczna 2013

ikona lupy />
Wskaźnik jakości życia w polskich miastach 2013 - kategorie1 / Forsal.pl
ikona lupy />
Wskaźnik jakości życia w polskich miastach 2013 - kategorie2 / Forsal.pl