"Odstąpienie od realizacji opcji na akcje Kopex S.A. jest związane z upływem terminu obowiązywania wspomnianej umowy oraz brakiem porozumienia pomiędzy Famur S.A., Kopex S.A. oraz ich akcjonariuszami w temacie połączenia spółek" - czytamy w komunikacie.

Famur poinformował też, że postanowił dalej realizować strategię rozwoju Grupy w oparciu o własne zasoby bez udziału Kopeksu.

Na początku tego roku Famur poinformował, że podpisał ze spółką TDJ, będącą pośrednio większościowym akcjonariuszem Famuru, umowę umożliwiającą zakup 9,99% akcji spółki Kopex od podmiotów zależnych od TDJ. Cena nabycia jednej akcji Kopeksu miała wynieść 10,75 zł. Prawo zakupu przysługiwać miało spółce Famur w okresie do 30 czerwca 2014 r. Jednocześnie Famur złożył zarządowi Kopeksu propozycję połączenia obu spółek.

>>> Czytaj też: Kopex: Spółka nie jest na sprzedaż, nie prowadzimy rozmów z Famurem

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie podziemnym. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.