W pierwszym półroczu upadło mniej firm niż w ubiegłym roku w tym samym czasie - wynika z danych firmy Euler Hermes Collections.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku zbankrutowało 418 spółek, podczas gdy w analogicznym okresie 2013 roku - 483, czyli o blisko 15 proc. więcej.

Jeden z autorów raportu Grzegorz Błachnio zaznacza, że gdy patrzy się na liczbę upadłości w poszczególnych miesiącach, to ostatnio widać pewną niepokojącą tendencję. Mniej firm zbankrutowało zwłaszcza w pierwszych 3 miesiącach tego roku, natomiast w maju i czerwcu nie był to co prawda drastyczny wzrost, ale nie widać trwałej tendencji spadkowej - wyjaśnia.

Grzegorz Błachnio dodaje, że spore kłopoty mają firmy deweloperskie. W ubiegłym miesiącu na 76 bankructw, 10 dotyczyło właśnie tych firm. Problemy mają też firmy budowlane, a także usługowe.

W tym roku liczba upadłości może być o blisko 10 proc. niższa niż w 2013 roku, kiedy zbankrutowało 926 spółek.

>>> Czytaj też: Polska gospodarka staje na nogi, liczba upadłości firm spada