Klient – a dokładnie jego satysfakcja – jest jednym z głównych filarów wskazanych w nowej strategii. Zaufanie klientów i ich rosnąca liczba to – jak podkreślają przedstawiciele banku – dziś największe atuty Pekao. Dlatego zarząd chce, dalej umacniać pozycję uniwersalnego banku pierwszego wyboru.
Reklama
Pandemia udowodniła, że nawet najlepsze rozwiązania stacjonarne nie gwarantują sukcesu, a przyszłością rozwiązań internetowych jest nie tylko obsługa konta, ale nabywanie tą drogą szerokiej gamy produktów finansowych. Dlatego Pekao zadeklarowało, że w ciągu czterech lat udostępni możliwość załatwiania online prawie wszystkich spraw związanych z obsługą klientów detalicznych. Podstawowym kanałem komunikacji ma się stać aplikacja PeoPay wspomagana przez chatboty i asystentów głosowych. Dzięki temu do 2024 r. trzy czwarte pożyczek ma być sprzedawanych w kanałach zdalnych, a aktywni mobilni klienci mają stanowić ponad 60 proc. wszystkich użytkowników ROR. Dzięki przyjaznej i kompleksowej obsłudze liczba klientów mobilnych ma wzrosnąć z 2 mln do 3,2 mln.
Jednocześnie bank zmierza do większej personalizacji usług i lepszego dopasowania oferty produktowej. Pekao będzie wykorzystywał analizy big data, a nowoczesne narzędzia analityczne i zarządzanie jakością danych przełoży się na lepszą segmentację klientów pod kątem ich oczekiwań. Dzięki temu w 2024 r. bank zakłada, że osiągnie wzrost dochodu o ok. 20 proc. w przeliczeniu na klienta indywidualnego.
To wraz z rozwojem bankowości elektronicznej ma przełożyć się na większe zainteresowanie ofertą banku ludzi młodych. Wzmocniona zostanie też oferta rodzinna. Tę bank buduje już od dawna, m.in. zachęcając dzieci do korzystania z aplikacji PeoPay Kids, która pozwala prowadzić rozbudowaną edukację finansową najmłodszego pokolenia.
Drugim filarem strategii jest wzrost. Około czterokrotnie ma wzrosnąć sprzedaż pożyczek ekspresowych w kanałach zdalnych dla klientów indywidualnych i sprzedaż kredytowa dla mikrofirm. To pozwoli na zwiększenie udziału rynkowego Pekao w segmencie pożyczek gotówkowych z 7 do 10 proc. oraz w segmencie mikrofirm z 5 do 8 proc. Wskaźnik rentowności kapitału własnego banku ma wzrosnąć ponad dwukrotnie.
Owoce wzrostu będą mogli skonsumować inwestorzy. W polityce dywidendowej na lata 2021–2024 zakładany poziom wypłacanej dywidendy to 50–75 proc. zysku netto w każdym z lat obejmujących strategię.
Ważnym elementem dalszego rozwoju Pekao ma być wykorzystanie potencjału współpracy z PZU. Kooperacja zostanie zacieśniona, by wzmocnić ofertę ubezpieczeniową banku. Konkretnie oznacza to wzrost ubezpieczeń powiązanych z pożyczkami i utrzymanie wysokiego poziomu tych związanych z kredytami hipotecznymi. Nowym strumieniem dochodów ma być sprzedaż produktów takich jak ubezpieczenia komunikacyjne.
Zgodnie z nową strategią, aspiracją Banku Pekao jest pozycja wśród trzech liderów na rynku płatności e-commerce. Pomóc w realizacji tego celu ma m.in. wdrożenie specjalnej bramki płatniczej dla wydatków w sieci wraz z operatorem Tpay.
Efektywność – to trzeci filar strategii. Pekao zamierza przyspieszyć transformację technologiczną, wykorzystać migrację klientów do kanałów zdalnych, zwiększając paletę dostępnych rozwiązań w kanałach cyfrowych i skokowo zwiększyć poziom automatyzacji operacji. Liczba klientów na pracownika operacji ma zwiększyć się dwukrotnie.
Zarząd Pekao zapewnia, że ambitne aspiracje dotyczące wskaźników finansowych firmy nie naruszą jej bezpiecznego profilu ryzyka. Bank będzie też dalej realizował swoją misję, wykazując zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczny kraju oraz transformację klimatyczną dla swoich klientów. Nadal będzie też obejmował swoim mecenatem najważniejsze wydarzenia kulturalne, czynnie włączał się w akcje społeczne i wspierał rozwój polskiej gospodarki, m.in. dystrybuując rządowe i unijne programy odbudowy. Te działania koncentrują się wokół odpowiedzialności – czwartego filaru strategii Pekao.
ikona lupy />
Materiały prasowe

Klient, wzrost, efektywność i odpowiedzialność

ikona lupy />
Leszek Skiba prezes zarządu Banku Pekao SA / Materiały prasowe
Ogłosiliśmy wczoraj nową strategię „Odpowiedzialny bank. Nowoczesne bankowanie”, która otwiera nowy rozdział w funkcjonowaniu naszego banku. Mimo pandemii i niskich stóp procentowych, stawia ambitne wyzwania i cele do zrealizowania do 2024 r., a także definiuje nasze główne kierunki rozwoju i aspiracje finansowe. W najbliższych latach w Banku Pekao chcemy skupić się na transformacji cyfrowej. W kanałach zdalnych jest coraz więcej naszych klientów, a sytuacja, z którą mierzymy się od roku, tylko przyspieszyła ten proces. Konsekwencją transformacji będzie dalsza poprawa efektywności. Skupimy się na podniesieniu rentowności i doskonałości procesowej. Wraz z przedstawieniem nowej strategii rozpoczynamy kolejny etap wzrostu w najbardziej rentownych segmentach. Planujemy mocno otworzyć się na młodych klientów i rozwijać obecność na rynku ubezpieczeniowym oraz e-commerce. „Klient”, „Wzrost”, „Efektywność” i „Odpowiedzialność” – działalność Pekao będzie determinować realizacja założeń kryjących się pod tymi hasłami. Mamy wszystkie narzędzia i doskonały zespół, aby zrealizować nasze ambicje.

Każdą sprawę będzie można załatwić online

ikona lupy />
Krzysztof Kozłowski wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzorujący Pion Strategii / Materiały prasowe
Nową strategię Banku Pekao oparliśmy na czterech filarach. Jednym z nich jest bardzo silnie akcentowane podejście proklienckie, które chcemy zrealizować głównie poprzez dynamiczny rozwój bankowości mobilnej oraz wykorzystanie zaawansowanej analityki danych. Będziemy dążyć do tego, aby umożliwić klientom detalicznym załatwienie prawie każdej sprawy online oraz żeby głównym kanałem kontaktu z bankiem stała się aplikacja PeoPay. Naszą aspiracją jest skokowy wzrost satysfakcji klientów. Chcemy też rosnąć w segmencie pożyczek gotówkowych oraz mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększyć sprzedaż kredytów dla MSP i cyfrowych produktów inwestycyjnych. Naszym celem jest też pozyskanie do 2024 r. ponad 600 tys. klientów poniżej 26. roku życia. Chcemy wzmocnić naszą współpracę z PZU w zakresie sprzedaży ubezpieczeń, a także rozwinąć swoją obecność na rynku e-commerce, poprzez bardzo udane partnerstwo z Tpay. W celu poprawy efektywności, postawimy na migrację procesów i klientów do kanałów zdalnych, zwiększając poziom automatyzacji operacji. W horyzoncie nowej strategii chcemy utrzymać bezpieczny profil ryzyka, który nas wyróżnia na rynku, oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny.
ikona lupy />
Materiały prasowe