W kwietniu Instytut spodziewał się wzrostu na poziomie odpowiednio: 3,1 proc. i 3,8 proc.

"Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2014 roku wyniesie w Polsce 3,5 proc., co oznacza, że będzie ono wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym. Według prognozy IBnGR, w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale różnice między kwartałami będą niewielkie - w trzecim kwartale PKB wzrośnie o 3,5 proc., a w czwartym wzrośnie o 3,6 proc. W roku 2015 prognozowane jest dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść może 3,8 proc." - czytamy w raporcie.

Instytut szacuje, że w II kw. 2014 r. wzrost PKB utrzymał się na poziomie 3,4 proc. r/r, zanotowanym w pierwszych trzech miesiącach br.

>>> Czytaj też: MFW obniża prognozę globalnego wzrostu gospodarczego na 2014 rok

Według IBnGR, w 2014 r. wartość dodana w przemyśle wzrośnie o 4,1 proc. (wobec 3,0 proc. wzrostu w 2013 r.). Tempo wzrostu w przemyśle powinno być w drugiej połowie roku względnie stabilne i wynosić średnio około 4,3 proc.

Reklama

Według prognozy Instytutu, poprawi się wyraźnie koniunktura w budownictwie, w którym wartość dodana wzrośnie o 6,1 proc., po spadku w roku ubiegłym o 9,0 proc. Wyraźnej poprawy oczekiwać należy również w sektorze usług rynkowych, gdzie prognozowany przyrost wartości dodanej w tym roku wynosi 3,7 proc. W 2015 roku nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, w którym, według prognozy IBnGR, wartość dodana wzrośnie o 5,6 proc. W budownictwie koniunktura będzie się nadal poprawiać - wartość dodana wzrośnie o 8,5 proc. W 2015 roku na koniunkturę w tym sektorze coraz wyraźniej oddziaływać będą pozytywnie inwestycje infrastrukturalne finansowane w ramach nowej perspektywy budżetowej UE" - czytamy dalej.

Tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 r. wyniesie - według prognoz Instytutu - 3,8 proc., co oznacza wyraźną poprawę po dwóch latach braku wzrostu popytu. Według prognozy Instytutu, spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie o 2,7 proc., natomiast wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 8,8 proc.

"Wzrost inwestycji wynikał będzie przede wszystkim ze zwiększenia nakładów na odnowienie majątku trwałego w sektorze przedsiębiorstw. Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie napływ nowych środków europejskich na finansowanie projektów infrastrukturalnych" - tłumaczy IBnGR.

W 2015 r. popyt krajowy wzrośnie o 4,4 proc. zarówno za sprawą rosnącego spożycia indywidualnego (o 3,5 proc.), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 9,0 proc.). Wkład popytu krajowego w tworzenie PKB będzie w latach 2014-2015 znacznie większy niż miało to miejsce w 2013 r., podano także.

Według Instytutu, w okresie objętym prognozą nie należy się spodziewać zagrożenia inflacyjnego w polskiej gospodarce.

"W 2014 roku inflacja wyniesie średnio 0,7 proc., a na koniec grudnia 1,0 proc. Inflacja poniżej celu inflacyjnego NBP oznacza, że w tym roku nie należy się spodziewać podwyżek stóp procentowych banku centralnego. W 2015 roku inflacja będzie nieco wyższa niż w roku 2014 - jej średni poziom prognozowany jest na 1,8 proc., a poziom na koniec grudnia na 2,0 proc." - napisano w raporcie.

W ocenie Instytutu, w latach 2014-2015 spodziewać się należy stabilizacji kursu złotego wobec euro i dolara.

"Ze względu na utrzymujące się niskie stopy procentowe tendencja aprecjacyjna nie będzie tak wyraźna, jak wydawać się to mogło kilka lat temu. Według IBnGR, zarówno w 2014, jak i w 2015 roku średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą odpowiednio 4,2 oraz 3,0 zł" - czytamy dalej.

>>> Polecamy: Projekcja NBP 2014-2016: PKB, bezrobocie, inflacja, nakłady mieszkaniowe