Zysk operacyjny wyniósł 23,91 mln zł wobec 20,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 501,28 mln zł w I półroczu 2014 r. wobec 233,80 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2014 r. wyniósł 4,94 mln zł wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 937,30 mln zł w 2013 r.