"Backlog kontraktów usługowych na 2014 rok dla Grupy Kapitałowej wynosił na koniec czerwca 2014 roku 126,9 mln zł, będąc 22% wyższy w stosunku do backlogu, jaki grupa kapitałowa notowała w porównywalnym okresie 2013 roku" - czytamy w raporcie półrocznym.

Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają usługi dla sektorów bankowego (36,88 mln zł), energetycznego (26,32 mln zł), administracji publicznej (20,36 mln zł) i telekomunikacyjnego (29,83 mln zł), podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Infovide-Matrix sięgnęły 99,93 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 76,72 mln zł rok wcześniej.

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.