Zysk operacyjny wyniósł 10,85 mln zł wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,17 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 63,94 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2014 r. wyniosła 30,50 mln zł wobec 7,60 mln zł straty rok wcześniej.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie w: Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu.