Zysk operacyjny wyniósł 6,42 mln zł wobec 5,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,81 mln zł w I-II kw. 2014 r. wobec 65,00 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki intensyfikacji sprzedaży usług prowadzonych zwłaszcza w segmentach Call Center i Wsparcia Sprzedaży, skonsolidowane przychody wzrosły w I półroczu o blisko 17% czyli 10,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższa efektywność przełożyła się na dynamiczny wzrost zysku operacyjnego (o prawie 22%). Zysk netto na poziomie skonsolidowanym wyniósł 4,4 mln zł i był zbliżony do poziomu osiągniętego rok wcześniej" - czytamy w raporcie spółki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2014 r. wyniósł 1,24 mln zł wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,63 mln zł w 2013 r. wobec 128,59 mln zł rok wcześniej.