"Przyglądamy się kilku firmom i na razie analizujemy potencjalne cele. Z partnerem będziemy mogli zaproponować nowe produkty" - powiedział Wierciński podczas konferencji prasowej.

Przedmioty potencjalnej akwizycji to głównie polskie firmy, dodał, podkreślając, że ZUE chce się dobrze do nich przygotować i nie będzie finalizacji przejęć w najbliższych miesiącach.

Wierciński powiedział także, że "jeśli będzie atrakcyjny cel inwestycyjny, nie wykluczamy pozyskania finansowania z zewnątrz". Podkreślił jednak, że "alianse strategiczne" ZUE nie muszą wiązać się z przejęciami, a możliwa jest każda inna forma współpracy z partnerem, np. joint-venture.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410,55 mln zł w 2013 r.