Unia Europejska może podjąć rozmowy z Unią Celną w sprawie strefy wolnego handlu - mówił na konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej w Kijowie komisarz UE ds. rozszerzenia Stephan Fuele.

Unię Celną tworzy Rosja, Białoruś i Kazachstan. Stephan Fuele powiedział, że w stosunkach z Rosją nadszedł czas na rezygnację z pustych haseł i nakreślenie konkretnych koncepcji.

Jedną z nich byłaby strefa wolnego handlu. Uważam, że nadszedł czas na podjęcie rozmów na ten temat - powiedział Fuele dodając, że konkretne kroki powinny zostać podjęte nie tylko w dziedzinie handlu, ale też w sprawach bezpieczeństwa i w innych kwestiach.

Rosja chciała, aby do Unii Celnej przystąpiła także Ukraina. Jej mieszkańcy wybrali jednak stowarzyszenie z Unią Europejską. Moskwa uważa, że wejście umowy stowarzyszeniowej w życie niekorzystnie wpłynie na rosyjską gospodarkę.

W ciągu najbliższych 15 miesięcy Unia Europejska, Ukraina i Rosja mają kontynuować trójstronne konsultacje na poziomie eksperckim i ministerialnym.

>>> Czytaj też: „Polski złoty wiek” to propaganda sukcesu? Fakty mówią co innego