Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie 75 tys. zł kary za niedotrzymanie terminu zawiadomienia o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2014-2016, podała KNF.

"KNF jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA karę pieniężną w wysokości 75 tys. zł za uchybienie ustawowemu terminowi na zawiadomienie KNF o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń za lata 2014-2016" - głosi komunikat.

Skonsolidowane kapitały własne PZU wynosiły 11 917,3 mln zł na koniec czerwca 2014 r. Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) wyniosło 27,5 proc. na koniec I półrocza. Aktywa razem Grupy PZU wyniosły 63,82 mld zł na koniec I poł. 2014 r. wobec 62,79 mld na koniec I poł. 2013 r.

>>> Czytaj też: Zielony rozkwita, złoty zaczyna usychać. Jak mocny dolar może uderzyć w Polskę?