Nordea Bank Polska odnotował 57,71 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 25,59 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 154,69 mln zł wobec 153,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 22,86 mln zł wobec 0,51 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 30,73 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 32.85 mld na koniec 2013 r.

W okresie I-III kw. 2014 r. bank miał 100,85 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 40,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Na początku kwietnia br. PKO Bank Polski sfinalizował przejęcie akcji spółek Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance Polska za łączną kwotę blisko 2,81 mld zł.