Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3.122 mln euro wobec 3.032 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1.853 mln euro wobec 1.794 mln euro rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 888 mld euro na koniec III kw. 2014 r. wobec 669 mld euro na koniec III kw. 2013.

W okresie I-III kw. 2014 r. bank miał 1.837 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1.014 mln euro zysku rok wcześniej.

UniCredit jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jest inwestorem strategicznym Banku Pekao.