Eurocash odnotował 57,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 73,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 80,52 mln zł wobec 85,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4.507,91 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 4.244,56 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 108,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 146,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12.518,01 mln zł w porównaniu z 12.307,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 257,91 mln zł wobec 61,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z Grupą Tradis w ramach prowadzonych przez Grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest około 10 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych.