Zysk operacyjny wyniósł 1,06 mln euro wobec 0,87 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,43 mln euro w III kw. 2014 r. wobec 24,07 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 1,57 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,46 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,53 mln euro w porównaniu z 76,88 mln euro rok wcześniej.

Grupa ACE jest w Europie wiodącym dostawcą podzespołów motoryzacyjnych do układów hamulcowych i specjalizuje się w elementach systemów bezpieczeństwa. ACE zadebiutowało na warszawskiej giełdzie w 2007 r.