"W dniu 18.11.2014 roku nastąpi transakcja nabycia akcji na GPW. W związku z tym nabywający akcje: SPV Boryszew 3 złoży w dniu 17.11.2014 roku dyspozycję nabycia w/w akcji" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec września Boryszew oraz SPV Boryszew 3, Impex-Invest i Impexmetal ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 8.869.415 akcji Hutmena, co razem z akcjami już posiadanymi przez podmioty zależne i dominujące wobec Boryszewa, miało spowodować osiągnięcie poziomu 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmena. Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została na 4,90 za akcję, a po jego zakończeniu planowane jest wycofanie Hutmena z GPW.

Wcześniej prezes Boryszewa Piotr Szeliga poinformował, że wezwanie na akcje Hutmena jest kolejnym krokiem w porządkowaniu grupy - wkrótce Boryszew poinformuje o następnych transakcjach, głównie dezinwestycjach. Według niego, z całego procesu sprzedaży części spółek oraz nieruchomości może uzyskać 200-300 mln zł, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, w tym w nowe segmenty rynkowe.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.