Sąd zarejestrował zmianę dotychczasowej firmy i siedziby spółki Hygienika. Obecnie spółka działa pod firmą Kerdos Group, a jej siedziba znajduje się w Warszawie. Spółka rozpoczyna spotkania z inwestorami w sprawie oferty zabezpieczonych obligacji korporacyjnych, z której chce pozyskać 25 mln zł na otwarcia nowych lokalizacji drogerii Dayli, poinformowała spółka.

„To kolejne ważne zmiany, potwierdzające i podkreślające nowy rozdział w historii spółki. Wkrótce powinniśmy sfinalizować sprzedaż zakładu produkcyjnego w Lublińcu, a jednocześnie intensyfikujemy rozwój sieci drogerii Dayli oraz sieci drogerii w Luksemburgu. Będziemy rozwijać również handel internetowy oraz rozważamy inne ciekawe projekty o wysokiej stopie zwrotu z inwestycji" – powiedział prezes Kerdos Group Kamil Kliniewski, cytowany w komunikacie.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym również poza Polską.

Drogerie są motorem dynamicznego wzrostu wyników Kerdos Group. Narastająco po trzech kwartałach br. grupa zaksięgowała 174,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 50% r/r), generując 59,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 43% r/r). Segment produkcyjny odpowiadał za 6% przychodów, sprzedaż hurtowa – za 30%, a sprzedaż detaliczna w drogeriach Dayli – za 64% uzyskanych przychodów.

"Oczyszczając wyniki uzyskane w 2013 roku ze zdarzenia jednorazowego (zysk na okazyjnym nabyciu aktywów sieci drogerii Dayli), rezultat EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2014 roku wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 53% (do 17,4 mln zł), a zysk netto przypisany akcjonariuszom Hygieniki – o 95%, do 11,2 mln zł" – czytamy w komunikacie.

W celu sfinansowania szybszego rozwoju sieci drogerii Dayli, spółka rozpoczyna spotkania z inwestorami, którzy są zainteresowani uczestnictwem w ofercie zabezpieczonych obligacji korporacyjnych. Spółka zamierza pozyskać 25 mln zł na otwarcia nowych lokalizacji drogerii Dayli, a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst.

„Do końca 2015 roku planujemy uruchomić 50 nowych własnych sklepów oraz dodatkowe 20 w ramach uruchamianego programu franczyzowego" – powiedział Kliniewski.

Od przejęcia Dayli, tj. od marca 2013 r, uruchomiono ponad 20 nowych lokalizacji, zamykając lokalizacje nierentowne. W rezultacie sieć drogerii Dayli powiększyła się z ówczesnych 158 lokalizacji do obecnych 165.

Grupa pod koniec lipca br. zapoczątkowała proces przejmowania drogerii Meng w Luksemburgu (to jedyna sieć drogerii w tym kraju, obecnie ma 24 lokalizacje).

„To bogaty rynek, na którym można osiągać wysokie marże. Proces przejmowania rozpoczęliśmy pod koniec lipca br. i zgodnie z podpisaną umową zakończy się on w kwietniu 2017 roku, kiedy powinniśmy posiadać już 100% udziałów, a przychody sieci Meng mogą mieć wartość 40-50 mln euro rocznie" – powiedział Kliniewski.

Kerdos Group (dawniej Hygienika) jest firmą działającą w branży środków higieny osobistej, jest operatorem sieci drogerii Dayli.