W opinii PARP, przedsiębiorcy z tego typu firm w niewystarczającym jeszcze stopniu korzystają i poszukują źródeł finansowania swoich inwestycji poprzez rynki
kapitałowe.


Zastępca prezesa Agencji Teresa Kubas-Hul zapowiada konkretne działania. Chodzi na przykład o pomoc w sfinansowaniu kosztów związanych z
przygotowaniem dokumentacji.


PARP liczy na duże zainteresowanie przedsiębiorców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości współpracuje z Giełdą w tym zakresie. Pieniądze na realizację tego projektu będą pochodziły z programu
operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20.