„Kupujący nie przekazał ceny sprzedaży na rachunek escrow do dnia 29 grudnia 2014 roku. (…) Przyczyną powyższego jest zaproponowana przez kupującego zmiana warunków transakcji, która ostatecznie nie została zaakceptowana przez sprzedającego. W konsekwencji, sprzedający odstąpił od podpisania kolejnego aneksu do umowy, którego celem miało być ustalenie szczegółowych zasad zainwestowania przez kupującego kwoty do 10 mln USD na terenie należącym do spółki w okresie przejściowym trwającym do dnia 25 października 2015 roku (…)" – czytamy w komunikacie.

Zarząd ZGH "Bolesław" nie przewiduje w najbliższym czasie poszukiwania innego nabywcy posiadanego udziału w spółce Gradir "Montenegro" d.o.o. Ponadto zarząd ZGH "Bolesław" opracuje plan działań restrukturyzacyjnych dla tej spółki w celu osiągnięcia przez nią trwałej rentowności i uzyskania pozytywnych efektów synergii w ramach działalności grupy ZGH, podano również.

Warunkowa umowa sprzedaży została zawarta 20 lutego 2014 roku. Na dzień zawarcia umowy udział sprzedającego w spółce wynosił 99,3473% łącznego zarejestrowanego kapitału. Umowa miała charakter warunkowy. Według wcześniejszych informacji jej wartość wynosiła niemal 153 mln zł.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.