„Zgodnie z ww. uchwałą prawa do akcji spółki, o których mowa powyżej, będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą DEKPOL-PDA i oznaczeniem DEKA." - czytamy w komunikacie.

Warunkiem wprowadzenia do obrotu jest dokonanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 8 stycznia 2015 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem "PLDEKPL00040".

„Zarząd spółki przypomina, że w dniu 5 stycznia 2015 r. zarząd KDPW postanowił zarejestrować przedmiotowe prawa do akcji z dniem 8 stycznia 2015 r. (...)" - podano także.

W ramach przeprowadzonej grudniu ub.r. oferty publicznej, Dekpol pozyskał 30 mln zł brutto. Przydzielono 1.952.549 akcji serii B z łącznie oferowanych 2,3 mln papierów. Inwestorom indywidualnym przydzielono 65.049 akcji serii B, natomiast inwestorzy Instytucjonalni objęli 1.887.500 akcji serii B w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.

Główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin odstąpił w trakcie IPO od planowanej początkowo sprzedaży 650.000 akcji serii A.

Dekpol zapowiadał przeznaczenie środków z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności: generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej oraz produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.

Firma powstała w 1993 r. Jej działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska.