PCZ będzie starał się o wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii H o wartości nominalnej 10 mln zł na rynku Catalyst na poniedziałek, 19 stycznia, podała spółka.

"PCZ będzie starał się o wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii H na Catalyst na platformie ASO GPW i ASO Bondspot na 19 stycznia 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Zarząd GPW podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii H spółki PCZ o wartości nominalnej 1.000 zł każda, poinformowała też spółka.

Przydział obligacji serii H nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r.

Notowany na NewConnect PCZ tworzy zintegrowaną pionowo grupę przedsiębiorstw medycznych, działa na rynku zdrowia ludzkiego, zajmując się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład Grupy PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki oraz hurtowna medyczna.