Konsensus rynkowy wynosił 291-295 tys. wniosków.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 298.000, tj. wzrost o 6.750 wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także.