„NWZA Cube.ITG 2 marca br. zdecyduje o podwyższeniu kapitału (…) poprzez emisję nie więcej niż 2 820 553 akcji. Nowe akcje stanowić będą maksymalnie 26,9% podwyższonego kapitału. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz do wyemitowania nowych akcji ma zostać udzielone do 31 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Emisja akcji zostanie przeprowadzona w celu sfinalizowania transakcji przejęcia spółki ITMED, czyli pośrednio Data Techno Park, gdzie ITMED posiada 65,23% udziałów.

Zgodnie umową przejęcia udziałów, o której Cube.ITG informował w grudniu ub.r, transakcja zostanie przeprowadzona etapami. Za 49% udziałów Cube.ITG zapłaciło gotówką 8,2 mln zł. Kolejnym krokiem ma być transakcja, która zostanie rozliczona nowymi akcjami. Za 754.800 akcji po cenie emisyjnej 5 zł Cube.ITG obejmie kolejne 17% w ITMED. Ostatnim etapem przejęcia ma być sprzedaż 34% udziałów w ITMED za cenę 7,55 mln zł, która zostanie rozliczona nowymi akcjami kupującego. Transakcja, zgodnie z grudniową umową, może zostać zrealizowana do końca 2017 r.

„W projekcie tej samej uchwały na NWZA dotyczącej udzieleniu zarządowi Cube.ITG upoważnienia dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zapisano, że ułatwi to spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju spółki w optymalny sposób, a tym samym stworzy zarządowi możliwości sprawnego działania, oraz że zarząd spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb spółki" – podano także.

>>> Czytaj też: Cube.ITG: Portfel zamówień na 2014 wzrósł do 106 mln zł na koniec sierpnia

„Dzięki kluczowemu dla naszej strategii połączeniu z ITMED Sp. z o.o. zwiększymy możliwości naszej grupy nie tylko na rynku usług medycznych, ale również w usługach opartych o infrastrukturę związaną z przetwarzaniem danych, które zaoferujemy klientom korporacyjnym. Dzięki transakcji Cube.ITG będzie mogło aktywnie działać w ramach dostosowania placówek medycznych do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, która jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia, a która wejdzie w życie ostatecznie od sierpnia 2017 r." - powiedział prezes Cube.ITG Jacek Kujawa, cytowany w komunikacie.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.