Polska waluta kwotowana jest przez inwestorów następująco: 4,1162 PLN za euro, 3,8146 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,8477 PLN wobec franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu oscylują blisko poziomu 2,48% w przypadku obligacji 10-letnich.

Początek nowego tygodnia na rynku przyniósł wyraźne umocnienie złotego na większości zestawień. Do tradycyjnych spadków na EUR/PLN doszło również umocnienie wobec dolara, co było pierwszym takim ruchem od 9-sesji. Stan ten utrzymał się jednak jedynie do sesji w Azji, gdzie inwestorzy ponownie rozpoczęli nabywać amerykańską walutę, stąd obserwujemy na USD/PLN najwyższe poziomy od marca 2009r. W kraju natomiast IE NBP opublikował prognozy makro, wedle których w 2015r. możemy spodziewać się deflacji na poziomie -0,5% r/r, co będzie pochodną spadku cen energii (-3,0% r/r). Równocześnie MF podało, iż deficyt budżetu po lutym wyniósł 11,3 mld PLN, czyli ok. 24% planu. Dane te nie spotkały się jednak ze zdecydowaną reakcją rynku, gdyż inwestorzy śledzą przede wszystkim wydarzenia na szerokim rynku związane z działaniami EBC oraz perspektywami ruchu ze strony FED. W trakcie wczorajszej sesji EBC zainicjował program skupu aktywów, co przełożyło się na lekkie spadki rentowności europejskiego długu. Spadek oprocentowania papierów benchmarkowych pozwolił również ograniczyć spadki wyceny na polskich obligacjach, które od momentu zakończenia cyklu obniżek przez RPP znajdują się pod presją.

W trakcie dzisiejszej sesji MF przedstawi wartość podaży na czwartkową ofertę obligacji o wartości 3-6 mld PLN. Ponadto warto bliżej spotkaniu EcoFin, gdzie na rynku pojawiła się pewna nerwowość po tym jak wczoraj przedstawiciele greckiego MF nie bezpośrednio zasugerowali możliwość wcześniejszych wyborów w Grecji. Ponadto popołudniu warto zwrócić uwagę na dane dot. zapasów ropy z USA, gdyż wycena czarnego złota jest jednym z bardziej znaczących składowych ostatniej rynkowej układanki.

Z technicznego punktu widzenia kurs USD/PLN wszedł w strefę podaży w rejonie 3,7058 PLN, a 3,9078 PLN. Historycznie (2009r.) zakres ten doprowadził do spadku wyceny USD do okolic 2,70 PLN. Aktualna skala umocnienia USD jest jednak 2x mniejsza (wartościowo) niż miało to miejsce na przełomie 2008/2009r. Wydaje się jednak, iż ww. zakres stanowić będzie jednak miejsce przynajmniej próby wygenerowania ruchu korekcyjnego. Kurs CHF/PLN wskazuje na próbę lekkiego umocnienia PLN, a EUR/PLN oscyluje blisko 4,12 PLN.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.