DTP odnotowało 24,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 24,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prezes Michał Handzlik wskazuje możliwość wypłaty 30 proc. zysku w formie dywidendy i zapowiada zwiększenie wartości portfela wierzytelności w 2015 r.

Zysk operacyjny wyniósł 26,39 mln zł wobec 29,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,59 mln zł w 2014 r. wobec 50,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 0,32 mln zł wobec 2,40 mln zł zysku rok wcześniej.

"Oczyszczając wyniki 2013 i 2014 r. z wpływu wydarzeń jednorazowych przychody grupy w 2014 r. wzrosły o 61%, przy 53-proc. wzroście zysku operacyjnego i 30-proc. - zysku netto. To najlepszy wynik w dotychczasowej historii notowanej na GPW grupy" - czytamy w komunikacie spółki.

Według prezesa Michała Handzlika, rekordowe wyniki DTP potwierdzają słuszność strategii rozwoju oraz efektywność modelu biznesowego.

"Na szczególną uwagę zasługuje wysoka efektywność zarządzania powierzonym nam przez akcjonariuszy kapitałem, przekładająca się na 20% ROE (rentowność kapitałów własnych). Mamy potencjał by regularnie dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami, w 2015 r. możemy wypłacić 30% zysku w formie dywidendy" - powiedział Handzlik, cytowany w komunikacie.

W 2015 roku grupa DTP chce "zauważalnie" zwiększyć wartość własnego portfela wierzytelności.

"Zakup nowych portfeli zostanie sfinansowany częściowo ze środków własnych wypracowanych w toku prowadzonej działalności, a częściowo ze środków pochodzących z kredytu lub emisji obligacji. W związku z niskim wskaźnikiem zadłużenia przewidujemy zwiększenie zadłużenia obcego" - zapowiedział prezes.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.