W ramach pierwszej oferty publicznej która rozpoczęła się dziś, Idea Bank zaoferuje do 20 mln nowych akcji. Oferta publiczna obejmie także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10% posiadanego przez nich obecnie pakietu), przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji.

Inwestorom indywidualnym za oferowanych zostanie do 15% akcji oferowanych (przy czym będą to wyłącznie nowe akcje).

Book-building potrwa do 31 marca. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 23 do 30 marca br. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowane będą po cenie maksymalnej, która ma zostać opublikowana jeszcze dziś. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone 31 marca br., podano w prospekcie.

Przewidywany termin pierwszego notowania akcji banku na GPW to 16 kwietnia br.

Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane zostaną objęte przez inwestorów, będą oni łącznie posiadać akcje stanowiące 30,7% kapitału zakładowego i dysponować 30,4% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W takim przypadku Leszek Czarnecki będzie kontrolować akcje stanowiące 59,33% kapitału i dające prawo do 59,82% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku (w tym poprzez Getin Holding S.A. odpowiednio: 45,04% i 45,69%). Obecnie Czarnecki posiada akcje banku stanowiące 85,73% kapitału zakładowego i dające prawo do 85,95% głosów na walnym zgromadzeniu.

Globalnymi koordynatorami, menedżerami oferty oraz współprowadzącymi księgę popytu są: Goldman Sachs International, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Mercurius Dom Maklerski. Za koordynację konsorcjum detalicznego odpowiedzialny jest Noble Securities.

Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.